Tillgänglighet + användarvillkor

Tillgänglighet

På LNA har vi gjort betydande ansträngningar för att göra denna webbplats tillgänglig för alla.  Med hjälp av riktlinjerna för tillgänglighet för webbinnehåll strävar vi efter att skapa en webbplats som kan användas av personer med funktionshinder tillsammans med deras vänner, familjer och vårdgivare.  Vår webbdesign och utvecklingsprocess förfinas ständigt och baseras på användbarhetsforskning, användarfeedback och etablerade riktlinjer för webbtillgänglighet. Följaktligen använder denna webbplats sådana konfigurationer som inkluderar, men är inte begränsade till, tillhandahållande av en ALT-beskrivning för varje bild, postning av dokument i ett textbaserat format och möjliggör justering av teckensnittsinställningar.  Vi uppmuntrar användarnas synpunkter på hur tillgängligheten till vår webbplats kan förbättras.  Om du har några frågor eller kommentarer om webbplatsens tillgänglighet, vänligen kontakta oss via e-post på hello@lnaclothing.com eller ring 310-202-6883. 

 

INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad och träder i kraft: 30 juni 2018

Denna integritetspolicy gäller LNA Clothing, Inc..

LNA Clothing, Inc. respekterar din integritet och är engagerade i att skydda din information. Sekretesspolicyn nedan avslöjar vår praxis för informationsinsamling och användning enbart för webbplatsen som finns på www.lnaclothing.com.

Denna integritetspolicy syftar till att ge dig information om hur vi samlar in och behandlar din information genom din användning av denna webbplats, inklusive all data som du kan tillhandahålla via denna webbplats när du köpa produkt eller förse oss med kontaktuppgifterna nedan.

Vi samarbetar med Rakuten Advertising, som kan samla in personlig information när du interagerar med vår webbplats. Insamlingen och användningen av denna information är föremål för integritetspolicyn som finns här:

Rakutens integritetspolicy: https://rakutenmarketing.com/legal-notices/services-privacy-policy/

Så här skickar du en begäran om att välja bort: https://rakutenmarketing.com/legal-notices/subject-requests/

INFORMATIONSINSAMLING

Ditt tillhandahållande av din personliga information till oss är helt frivilligt. "Personlig information" är information som specifikt kan identifiera dig. Vi samlar inte in personlig information om du inte lämnar in den informationen till oss. Kategorier av personlig information som vi kan samla in inkluderar:

 • Identitetsdata, som inkluderar namn eller andra liknande identifierare.
 • Kontaktinformation, som inkluderar adress, e-postadress och telefonnummer.

Dessutom kan vi också samla in vissa andra typer av information som, tillsammans med identitetsdata och kontaktdata, kan betraktas och specifikt benämnas "personuppgifter" i vissa jurisdiktioner, inklusive Europeiska unionen ("EU"), såsom:

 • Finansiella Data, som inkluderar kreditkorts-, betalkorts- eller andra betalkortsuppgifter.
 • Transaktionsdata, som innehåller information om betalningar till och från dig.
 • Teknisk Data, som inkluderar IP-adress (Internet Protocol), platsdata, dina inloggningsuppgifter samt enhets- och webbläsarinformation.
 • Profildata, som inkluderar ditt användarnamn och lösenord, avatar (om du laddar upp en) och annan information som du delar med oss ​​på vår webbplats.
 • Användningsdata, som innehåller information om hur du använder vår webbplats och annonsering som vi visar på dessa webbplatser.
 • Marknads- och kommunikationsdata, vilket inkluderar dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss

OM DU BEFINNER DIG I EU, VÄNLIGEN SE AVSNITTET "YTTERLIGARE EU-UPPLYSNINGAR" SOM HÄNFÖR SIG TILL VÅR INSAMLING, ANVÄNDNING OCH AVSLÖJANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER OCH YTTERLIGARE RÄTTIGHETER DU HAR ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, inklusive genom:

Direkta interaktioner: Du kan ge oss din information genom att registrera dig eller kontakta oss. Detta inkluderar information du tillhandahåller när du:

 • skapa ett konto på vår webbplats;
 • prenumerera på våra publikationer;
 • köp produkt(er) på vår webbplats(er)
 • begära att marknadsföring skickas till dig; eller
 • ge oss feedback.

Automatiserade tekniker eller interaktioner: När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data och användningsdata om dig. Några av sätten som vi eller vår webbplats kan samla in beskrivs ytterligare nedan:

 • Cookies och Odär Ttekniker: Webbplatsen kan använda cookies, en typ av teknik som installerar en liten mängd information på en webbplatsanvändares dator eller annan enhet för att tillåta en webbplats att till exempel känna igen framtida besök med den datorn eller enheten. Webbplatsen kan använda andra liknande tekniker (inklusive, utan begränsning, spårningspixlar, som beskrivs nedan, och andra anonyma identifierare) för att samla in information om dig, såsom IP-adresser och platsdata, för att anpassa ditt besök, för att göra det möjligt för oss att förbättra vår tjänst eller för andra ändamål. Vi använder följande cookies: (i) Strikt nödvändiga/tekniska cookies som krävs för driften av vår webbplats, inklusive inloggning, kundvagn och e-fakturering. (ii) Analytiska/prestandacookies för att se hur användare interagerar med vår webbplats så att vi kan förbättra funktionaliteten. (iii) Funktionella cookies för att känna igen dig när du återvänder och för att anpassa innehållet. (iv) Inriktnings-/reklamcookies för att skräddarsy annonsering till dig baserat på hur du interagerar med vår webbplats.
 • Intressebaserad Reklam: Vi kan komma att anlita tredjepartsleverantörer att använda din information i samband med deras egen information för att leverera riktad reklam till dig när du besöker vår webbplats eller andra webbplatser. Cookies, som beskrivs ovan, kan användas i denna process. Om du till exempel söker efter information om en viss produkt, kan vår leverantör orsaka att en annons visas på andra webbplatser som du tittar på med information om den produkten. Denna form av reklam kallas "beteendereklam". Vi tror att sådan reklam är till hjälp eftersom du kommer att se annonser som är relevanta för dina intressen. Men om du vill välja bort dessa intressebaserade annonser, vänligen se avsnittet om att välja bort nedan.
 • Klickströmdata: När du använder Internet lämnas ett spår av elektronisk information på varje webbplats du besöker. Denna information, ibland kallad "klickströmsdata", kan samlas in och lagras av en webbplatss server. Till exempel kan clickstream-data berätta vilken typ av dator och webbläsarprogram du använder och adressen till webbplatsen från vilken du länkade till webbplatsen. Webbplatsen kan samla in och använda klickströmsdata som en form av samlad information för att anonymt avgöra hur mycket tid besökare spenderar på varje sida på vår webbplats, hur besökare navigerar på webbplatsen och hur vi kan skräddarsy vår webbplats för att bättre möta besökarnas behov. Denna information kommer ofta att användas för att förbättra vår webbplats och våra tjänster. All insamling eller användning av klickströmsdata kommer att vara anonym och aggregerad och kommer inte avsiktligt att innehålla någon personlig information.

INFORMATIONSANVÄNDNING OCH DELNING

Med förbehåll för avsnittet med rubriken "Ytterligare EU-upplysningar", använder vi information som finns om dig för att utföra våra tjänster och för andra ändamål som beskrivs nedan. Specifikt använder vi din information för en mängd olika ändamål:

 • Där vi behöver utföra det avtal vi är på väg att ingå eller har ingått med dig.
 • För att utföra specifika tjänster som du har efterfrågat.
  För att svara på dina direkta förfrågningar.
 • Där det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller en tredje parts) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • För att skicka marknadsföringsmaterial till dig (se nedan).
 • Där vi behöver följa en laglig eller regulatorisk skyldighet.

Med förbehåll för avsnittet "Ytterligare EU-upplysningar", kan vi dela informationen vi samlar in om dig med vissa tredje parter på följande sätt:

 • För att använda vissa tjänster på vår webbplats kan betalkortsinformation efterfrågas. Vi kan be dig om kreditkort, betalkort eller annan betalningsinformation. Genom att skicka in din betalningsinformation via våra webbplatser, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, samtycker du uttryckligen till att din information delas med tredje parts betalningsbehandlare och andra tredjepartstjänsteleverantörer.
 • Tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra verksamheter eller gå samman med dem, om vi är en del av ett konkursförfarande eller annan kontrollförändring.
 • Tredje parter som vi behöver dela din information till för att utreda misstänkta bedrägerier, trakasserier eller andra brott mot någon lag, regel eller förordning eller policyerna för webbplatsen.

TREDJEPARTSLÄNKAR OCH SOCIALA NÄTVERKSTJÄNSTER

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och är inte ansvariga för deras sekretesspolicyer. När du lämnar vår webbplats uppmuntrar vi dig att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

De website kan integreras med sociala nätverkstjänster. Du förstår att vi inte kontrollerar sådana tjänster och är inte ansvariga för det sätt på vilket de fungerar. Även om vi kan ge dig möjligheten att använda sådana tjänster i samband med vår website, vi gör det bara som ett boende och, liksom du, litar vi på att dessa tredjepartstjänster fungerar korrekt och rättvist.

Du bör vara medveten om att information som du frivilligt inkluderar och överför online i en offentligt tillgänglig blogg, socialt nätverk eller på annat sätt online kan ses och användas av andra. Vi kan inte kontrollera sådan användning av din information, och genom att använda sådana tjänster tar du risken att informationen som du tillhandahåller kan ses och användas av tredje part.

DATASÄKERHET

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att information om dig av misstag går förlorad, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas; Men på grund av Internets inneboende öppna natur kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för någon information som tillhandahålls online. Vi har infört rutiner för att hantera alla misstänkta dataintrång som kommer att påverka dig och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett intrång där vi enligt lag är skyldiga att göra det.

DATABEVARING

Vi kommer endast att behålla din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in den för, inklusive i syfte att uppfylla eventuella juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav. För att bestämma lämplig lagringsperiod för din information tar vi hänsyn till informationens mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av din information, de syften för vilka vi behandlar din information och om vi kan uppnå dessa ändamål på andra sätt, och tillämpliga lagkrav.

I vissa fall kan du be oss att radera dina uppgifter: se Begäran Erasure nedan för ytterligare information.

Under andra omständigheter kan vi anonymisera information om dig (så att den inte längre kan associeras med dig) för forsknings- eller statistiska ändamål i vilket fall vi kan använda och behålla denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

YTTERLIGARE EU-UPPLYSNINGAR

VÅR ROLL SOM PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATABEHANDLARE

LNA Clothing, Inc.. fungerar i allmänhet som personuppgiftsansvarig för din information som lämnas via vår webbplats.

Om du befinner dig i EU och har några klagomål angående vår sekretesspraxis som personuppgiftsansvarig, har du rätt att göra ett klagomål när som helst till din lokala tillsynsmyndighet. Vi skulle dock uppskatta chansen att ta itu med dina problem innan du kontaktar din tillsynsmyndighet så vänligen kontakta oss i första hand. Se våra kontaktuppgifter nedan i avsnittet "Kontakta oss". Om du befinner dig i EU och har ett klagomål, vänligen kontakta vår integritetsansvarig på Hello@lnaclothing.com.

TILLHANDAHÅLLANDE AV PERSONUPPGIFTER OCH UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA PERSONUPPGIFTER

Om vi ​​behöver samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i ett avtal vi har med dig och du inte tillhandahåller dessa uppgifter på begäran, kanske vi inte kan fullgöra det avtal vi har eller försöker ingå med dig (till exempel för att förse dig med våra tjänster). I det här fallet kommer vi inte att kunna tillhandahålla tjänster till dig.

RÄTTSLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Nedan följer de typer av laglig grund som vi kommer att förlita oss på för att behandla dina personuppgifter:

 • Berättigat intresse betyder vår verksamhets intresse av att bedriva och förvalta vår verksamhet för att vi ska kunna ge dig den bästa tjänsten/produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuell påverkan på dig (både positiv och negativ) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av påverkan på dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt krävs eller tillåts enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra legitima intressen mot eventuell påverkan på dig med avseende på specifika aktiviteter genom att kontakta oss på Hello@lnaccom
 • Fullgörande av kontrakt innebär att behandla dina uppgifter där det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås.
 • Att följa en laglig eller reglerad skyldighet innebär att behandla dina personuppgifter där det är nödvändigt för att uppfylla en laglig eller reglerad skyldighet som vi är föremål för.

ÄNDRING AV SYFTE

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem av en annan anledning och den anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring till hur behandlingen för det nya ändamålet är förenlig med det ursprungliga ändamålet, vänligen kontakta oss på Hello@lnaclothing.com. Om vi ​​behöver använda dina personuppgifter för ett icke-relaterat ändamål kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden som tillåter oss att göra det. Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER FRÅN TREDJE PARTS KÄLLOR

Vi samlar också in personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor.

 • Som diskuterats ovan får vi också information genom automatiserade tekniker (se avsnittet "Informationsinsamling")

ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE

Om vi ​​förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på Hello@lnaclothing.com.

ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL

Vi strävar efter att ge dig val när det gäller viss användning av personuppgifter, särskilt kring marknadsföring och reklam:

 • Kampanjerbjudanden från oss: Vi kan använda dina personuppgifter för att bilda oss en uppfattning om vad vi tror att du kan tänkas vilja eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Det är så vi bestämmer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring). Du kommer att få marknadskommunikation från oss om du har begärt information från oss eller använt våra tjänster och, i varje fall, du inte har valt bort att ta emot den marknadsföringen.
 • Tredjepartsmarknadsföring: Vi kommer att få ditt uttryckliga samtycke innan vi delar dina personuppgifter med något företag utanför vårt företag i marknadsföringssyfte.

För att se hur du kan välja bort marknadsföringskommunikation, se avsnittet längst ner i all vår e-postkommunikation med en länk till "avsluta prenumeration".

RÄTTIGHETER FÖR EU REGISTRERADE

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar i förhållande till dina personuppgifter. du har rätt att:

 • Begär tillgång till dina personuppgifter (allmänt känd som en "begäran om tillgång till registrerade"). Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar dem lagligt.
 • Begär rättelse av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör att du kan korrigera eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig, även om vi kan behöva verifiera riktigheten av de nya uppgifterna du tillhandahåller oss.
 • Begär radering av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta att behandla dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter där du framgångsrikt har utövat din rätt att invända mot behandling (se nedan), där vi kan ha behandlat din information olagligt eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lag. Observera dock att vi kanske inte alltid kan följa din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas dig, om tillämpligt, vid tidpunkten för din begäran.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett berättigat intresse (eller en tredje parts) och det är något med din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling på denna grund eftersom du känner att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att göra invändningar där vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande legitima skäl att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter.
 • Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa uppgifternas riktighet; (b) där vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi ska radera dem; (c) där du behöver att vi håller uppgifterna även om vi inte längre behöver dem eftersom du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi måste verifiera om vi har övervägande legitima skäl att använda dem.
 • Begär överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att tillhandahålla dig, eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller för automatiserad information som du ursprungligen gav ditt samtycke för att vi ska använda eller där vi använde informationen för att utföra ett avtal med dig.
 • Återkalla samtycke när som helst där vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta kommer dock inte att påverka lagligheten av någon behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att meddela dig om så är fallet när du återkallar ditt samtycke.

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, upprepande eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på Hello@lnaclothing.com

VAL UT

VÄLJA BORT MEDDELANDEN FRÅN OSS

För att välja bort eventuella framtida reklammeddelanden från oss bör du antingen klicka på länken "avsluta prenumeration" längst ned i ett e-postmeddelande eller skicka en begäran om avregistrering till oss på Hallå@lnaclothing.com. Om du inte vill att din personliga information eller personuppgifter ska delas med någon tredje part som kan använda sådan information för direktmarknadsföringsändamål, kan du välja bort sådana avslöjande genom att skicka ett e-postmeddelande till Hello@lnaclothing.com. Vi kommer att behandla din begäran inom rimlig tid efter mottagandet. Observera att om du väljer bort på detta sätt, vissa aspekter av website kanske inte längre är tillgänglig för dig.

VÄLJA BORT COOKIES

Om du vill stoppa eller begränsa placeringen av cookies eller tömma eventuella cookies som redan finns på din dator eller enhet, vänligen gå till och justera inställningarna för din webbläsare. Genom att ta bort våra cookies eller inaktivera framtida cookies kanske du inte kan komma åt vissa områden eller funktioner i vår website eller en del av dess funktionalitet kan påverkas. Cookies och liknande föremål används inte av oss för att automatiskt hämta personlig identifierbar information från din enhet utan din vetskap.

UPPGIFTER OM BARN

Vår website är designad för personer som är 18 år och äldre. Vi samlar inte medvetet in information från någon under 13 år (eller sådan annan ålder som kan vara begränsad enligt lokal lag). Om vi ​​blir medvetna om att vi har mottagit sådan information, eller någon information som bryter mot vår policy, kommer vi att vidta rimliga ansträngningar för att hitta och ta bort den informationen från våra register.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRINGAR

Vår webbplats underhålls i USA. Om du besöker från regioner med lagar som reglerar datainsamling och användning som kan skilja sig från dem i USA, observera att du kan överföra din information till USA och i andra länder runt om i världen. Du ger oss fritt och specifikt ditt samtycke till att exportera och använda din information inom USA och i andra länder enligt vad som anges i denna integritetspolicy. Du förstår att data som lagras i USA kan bli föremål för lagliga förfrågningar från domstolar eller brottsbekämpande myndigheter i USA. Om du befinner dig i EU, närhelst vi överför dina personuppgifter till processorer utanför EU, säkerställer vi att lämpliga och lämpliga skyddsåtgärder används vid sådan överföring. Vi kan använda specifika avtal som godkänts av EU-kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som de har i EU.

KALIFORNIEN SEKRETESS

Om du är bosatt i Kalifornien gäller detta avsnitt för dig. Enligt Kaliforniens lag har invånare i Kalifornien rätt att skriftligen begära från företag som de har en etablerad affärsrelation med, (a) en lista över kategorierna av personligt identifierbar information, såsom namn, e-postadress och postadress och typen av tjänster som tillhandahålls kunden som ett företag har avslöjat för tredje part (inklusive dotterbolag som är separata juridiska personer) under det närmast föregående kalenderåret för tredje partens direktmarknadsföringsändamål och (b) namn och adresser till alla sådana tredje parter. För att begära ovanstående information, vänligen kontakta oss på Hello@lnaclothing.com. Om du inte vill att din personligt identifierande information delas med någon tredje part som kan använda sådan information för direktmarknadsföringsändamål, kan du välja bort sådana avslöjande genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på Hello@lnaclothing.com

UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar från denna integritetspolicy när som helst. Men om vi någon gång i framtiden planerar att använda din information på ett sätt som väsentligt skiljer sig från denna integritetspolicy kommer vi att publicera sådana ändringar här eller skicka e-post till dig. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska webbplatsen för den senaste informationen om vår sekretesspraxis. Du är bunden av alla ändringar av integritetspolicyn när du använder webbplatsen efter att sådana ändringar först har publicerats.

KONTAKTA OSS

Om det finns några frågor angående denna sekretesspolicy kan du maila Hello@lnaclothing.com eller via snigelpost till LNA Clothing, Inc. 3200 Airport Avenue, Suite 16, Santa Monica, CA 90405.

 

Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR 1. ANVÄNDARENS GODKÄNNANDE OCH ACCEPTERANDE AV VILLKOR. LNA Clothing ("Oss" eller "Vi") tillhandahåller LNA Clothing-webbplatsen och olika relaterade tjänster (tillsammans "webbplatsen") till användaren, under förutsättning att användaren följer alla villkor, villkor och meddelanden som finns eller hänvisas till häri (den "Användarvillkoren"), liksom alla andra skriftliga avtal mellan oss och användaren. Dessutom, när användarna använder särskilda tjänster eller material på denna webbplats, ska användarna vara föremål för alla publicerade regler som är tillämpliga på sådana tjänster eller material som kan innehålla villkor utöver dem i dessa användarvillkor. Alla sådana riktlinjer eller regler införlivas härmed genom hänvisning i dessa användarvillkor. GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS GODKÄNNER ANVÄNDAREN ATT VARA BUNDEN AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR. OM ANVÄNDAREN INTE VILL VARA BUNDEN AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR, AVSLUTA WEBBPLATSEN NU. ANVÄNDARENS KOMPENSATION FÖR MISSNÖJDHET MED DENNA WEBBPLATS, ELLER NÅGON PRODUKTER, TJÄNSTER, INNEHÅLL ELLER ANNAN INFORMATION TILLGÄNGLIG PÅ ELLER GENOM DENNA WEBBPLATS, ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH/ELLER DE SÄRSKILDA PRODUKTERNA ELLER SERVICERNA. ANVÄNDARENS AVTAL MED OSS ANGÅENDE UPPFYLLNING AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR BLIR EFFEKT OMEDELBART NÄR ANVÄNDAREN BÖRJAR ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS. Dessa användarvillkor har uppdaterats och är effektiva från och med  25 Maj 2018. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ändra dessa användarvillkor från tid till annan utan föregående meddelande till användaren. Användaren erkänner och samtycker till att det är användarens ansvar att granska webbplatsens användarvillkor då och då och att bekanta sig med eventuella ändringar. Användarens fortsatta användning av denna webbplats efter sådana ändringar kommer att utgöra ett erkännande av de ändrade användarvillkoren och samtycke till att följa och vara bunden av de ändrade användarvillkoren. Såsom de används i dessa användarvillkor inkluderar hänvisningar till våra "affilierade" våra ägare, dotterbolag, anslutna företag, tjänstemän, direktörer, leverantörer, partners, sponsorer och annonsörer, och inkluderar, utan begränsning, alla parter som är involverade i att skapa, producera, och/eller leverera denna webbplats och/eller dess innehåll.2. BESKRIVNING AV TJÄNSTER. Vi gör olika tjänster tillgängliga på den här webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, LNA Clothing, Inc., erbjuder en e-handelsplattform där kunder kan köpa kläder som kläder och  Tillbehör. LNA Clothing, Inc. har en blogg på sin webbplats som ofta citerar tankar och idéer eller förutsäger trender inom modebranschen. Användaren är ansvarig för att tillhandahålla, på egen bekostnad, all utrustning som behövs för att använda tjänsterna, inklusive en dator, modem och internetåtkomst, inklusive betalning av alla avgifter i samband med sådan åtkomst. Vi förbehåller oss ensamrätten att antingen ändra eller avbryta webbplatsen, inklusive någon av webbplatsens funktioner, när som helst utan meddelande till användaren. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot användare eller tredje part om vi utövar sådan rätt. Alla nya funktioner som utökar eller förbättrar de då aktuella tjänsterna på denna webbplats ska också omfattas av dessa användarvillkor.3. REGISTRERINGSDATA OCH SEKRETESS. För att få tillgång till några av tjänsterna på denna webbplats måste användaren ha ett konto och lösenord som kan erhållas genom att fylla i vårt onlineregistreringsformulär, som begär viss information och data ("Registreringsdata") och underhålla och uppdatera användarregistreringsdata efter behov. Genom att registrera sig godkänner användaren att all information som tillhandahålls i registreringsdata är sann och korrekt och att användaren kommer att underhålla och uppdatera denna information efter behov för att hålla den aktuell, fullständig och korrekt. Användaren ger oss rätten att avslöja vissa registreringsuppgifter till tredje part. Informationen vi får genom användningen av denna webbplats, inklusive registreringsdata, är föremål för vår integritetspolicy, som finns i punkt 9 i försäljningsvillkoren.4. UPPFÖRANDE PÅ PLATS. Användningen av webbplatsen är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar, och användaren är ensam ansvarig för innehållet i kommunikationen via webbplatsen. Genom att publicera information i eller på annat sätt använda någon kommunikationstjänst, chattrum, anslagstavla, nyhetsgrupp, mjukvarubibliotek eller annan interaktiv tjänst som kan vara tillgänglig för användaren på eller via denna webbplats, samtycker användaren till att han/hon inte kommer att ladda upp, dela , publicera eller på annat sätt distribuera eller underlätta distribution av innehåll inklusive text, kommunikation, programvara, bilder, ljud, data eller annan information som: a. är olagligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, ärekränkande, ärekränkande, bedrägligt, bedrägligt, kränkande av annans integritet, skadeståndsgrundande, innehåller uttryckliga eller grafiska beskrivningar eller redogörelser för sexuella handlingar (inklusive men inte begränsat till sexuellt språk av våldsam eller hotfull karaktär riktad mot annan individ eller grupp av individer), eller på annat sätt bryter mot våra regler eller policyer; b. kränker, trakasserar, förnedrar eller skrämmer en individ eller grupp av individer på grundval av religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller funktionshinder; c. gör intrång i patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt, publicitetsrätt eller annan äganderätt som tillhör någon part; d. utgör otillåten eller oönskad reklam, skräppost eller massmail (även känd som "spamming"), kedjebrev, någon annan form av otillåten uppmaning eller någon form av lotteri eller hasardspel; e. innehåller programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program som är utformade eller avsedda att störa, skada eller begränsa funktionen hos mjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller för att skada eller få obehörig åtkomst till data eller annan information på någon tredje part; eller f. utger sig för att vara någon person eller enhet, inklusive någon av våra anställda eller representanter. Vi varken stöder eller tar något ansvar för innehållet i något material som laddats upp eller skickats av tredje part och/eller användare av webbplatsen. Vi förhandsgranskar, övervakar eller redigerar i allmänhet inte innehållet som publiceras av användare av kommunikationstjänster, chattrum, anslagstavlor, nyhetsgrupper, programbibliotek eller andra interaktiva tjänster som kan vara tillgängliga på eller via denna webbplats. Vi och våra agenter har dock rätt att efter eget gottfinnande ta bort allt innehåll som, enligt vår bedömning, inte följer dessa användarvillkor och andra regler för användaruppförande för vår webbplats, eller som på annat sätt är skadligt, stötande eller felaktig. Vi är inte ansvariga för eventuella misslyckanden eller förseningar i att ta bort sådant innehåll. Användaren samtycker härmed till sådan borttagning och avstår från alla anspråk mot oss som uppstår till följd av sådant borttagande av innehåll. Se "Användning av användarmaterial" nedan för en beskrivning av de förfaranden som ska följas i händelse av att någon part anser att innehåll som publiceras på denna webbplats gör intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt, publicitetsrätt eller annan äganderätt. av något parti. Dessutom får användaren inte använda användarkontot för att bryta mot säkerheten för ett annat konto eller försöka få obehörig åtkomst till ett annat nätverk eller server. Alla delar av webbplatsen kanske inte är tillgängliga för användare eller andra auktoriserade användare av webbplatsen. Användaren får inte störa någon annans användning och glädje av webbplatsen eller andra liknande tjänster. Användare som bryter mot system eller nätverkssäkerhet kan ådra sig straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar. Användaren samtycker till att vi när som helst, och efter eget gottfinnande, kan avsluta användarkontot eller annan anknytning till vår webbplats utan föregående meddelande till användaren för att ha brutit mot någon av ovanstående bestämmelser. Dessutom bekräftar användaren att vi kommer att samarbeta fullt ut med utredningar av kränkningar av system eller nätverkssäkerhet på andra webbplatser, inklusive att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att utreda misstänkta brottsliga överträdelser.5. TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH INFORMATION. Denna webbplats kan länka användare till andra webbplatser på Internet eller på annat sätt innehålla referenser till information, dokument, programvara, material och/eller tjänster som tillhandahålls av andra parter. Sådana webbplatser kan innehålla information eller material som vissa personer kan tycka är olämpligt eller stötande. Dessa andra webbplatser och parter är inte under vår kontroll, och användaren erkänner att vi inte är ansvariga för riktigheten, upphovsrättsefterlevnaden, lagligheten, anständigheten eller någon annan aspekt av innehållet på sådana webbplatser, och vi är inte heller ansvariga för fel eller utelämnanden i eventuella referenser till andra parter eller deras produkter och tjänster. Inkluderandet av en sådan länk eller referens tillhandahålls endast som en bekvämlighet och innebär inte att vi godkänner, eller associerar med, webbplatsen eller parten av oss, eller någon garanti av något slag, vare sig uttryckt eller underförstått.6. INFORMATION OM IMMATERIELL EGENDOM. Copyright (c)25 Maj 2018LNA-kläder, alla rättigheter. Reserverad I syftet med dessa användarvillkor definieras "innehåll" som all information, data, kommunikation, programvara, foton, video, grafik, musik, ljud och annat material och tjänster som kan ses av användare på vår webbplats. Detta inkluderar anslagstavlor, chatt och annat originalinnehåll. Genom att acceptera dessa användarvillkor, erkänner och samtycker användaren till att allt innehåll som presenteras för användaren på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, patent eller andra äganderätter och lagar, och är ensam egendom av LNA Clothing och/eller dess Affiliates. Användare får endast använda innehållet som uttryckligen godkänts av oss eller den specifika innehållsleverantören. Med undantag för en enda kopia som endast är gjord för personligt bruk, får användaren inte kopiera, reproducera, modifiera, återpublicera, ladda upp, posta, överföra eller distribuera några dokument eller information från denna webbplats i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från oss eller den specifika innehållsleverantören, och användaren är ensam ansvarig för att erhålla tillstånd innan återanvändning av upphovsrättsskyddat material som är tillgängligt på denna webbplats. All otillåten användning av materialet som visas på denna webbplats kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra tillämpliga lagar och kan leda till straffrättsliga eller civilrättsliga påföljder. Varken vi eller våra affiliates garanterar eller representerar att användarens användning av material som visas på eller erhålls via denna webbplats inte kommer att göra intrång i tredje parts rättigheter. Se punkt 7 nedan för en beskrivning av de procedurer som ska följas i händelse av att någon part anser att innehåll som publiceras på denna webbplats gör intrång i patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt, publicitetsrätt eller annan äganderätt som tillhör någon part. All anpassad grafik, ikoner, logotyper och tjänstenamn är registrerade varumärken, varumärken eller servicemärken som tillhör LNA Clothing eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken eller servicemärken tillhör sina respektive ägare. Ingenting i dessa användarvillkor ger användaren någon rätt att använda något varumärke, tjänstemärke, logotyp och/eller namnet på LNA Clothing eller dess dotterbolag.7. ICKE AUKTORISERAD ANVÄNDNING AV MATERIAL. Med förbehåll för vår integritetspolicy kommer all kommunikation eller material som användaren överför till denna webbplats eller till oss, oavsett om det är via e-post, post eller på annat sätt, av någon anledning, att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt. Medan användaren behåller alla rättigheter till sådan kommunikation eller sådant material, ger användaren oss och våra agenter och dotterbolag en icke-exklusiv, betald, evig och världsomspännande rätt att kopiera, distribuera, visa, utföra, publicera, översätta, anpassa, modifiera, och på annat sätt använda sådant material för alla ändamål oavsett i vilken form eller medium (nu känt eller inte känt) i vilket det används. Vänligen lämna inte konfidentiell eller proprietär information till oss om vi inte har ömsesidigt skriftligen kommit överens om annat. Vi kan inte heller acceptera oönskade idéer eller förslag från användare, så skicka dem inte till oss under några omständigheter. Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber användaren att göra detsamma. Om en användare eller någon användare av denna webbplats anser att dess upphovsrätt, varumärke eller andra äganderätter har kränkts av ett inlägg på denna webbplats, bör användaren omedelbart skicka ett meddelande till vår utsedda agent som identifierats i punkt 7. För att vara effektiv måste anmälan innehålla:1. Identifiera tillräckligt detaljerat det upphovsrättsskyddade verket som användaren tror har gjorts intrång på eller annan information som är tillräcklig för att specificera det upphovsrättsskyddade verket som görs intrång.2. Identifiera materialet som användaren hävdar gör intrång i det upphovsrättsskyddade verket som anges i punkt #1 ovan.3. Tillhandahåll information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna kontakta användaren (e-postadress är att föredra).4. Tillhandahåll information, om möjligt, tillräcklig för att tillåta oss att meddela ägaren/administratören om webbsidan eller annat innehåll som påstås göra intrång (e-postadress är att föredra).5. Inkludera följande uttalande: "Jag tror i god tro att användningen av det upphovsrättsskyddade materialet som beskrivs ovan som påstås göra intrång inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen."6. Inkludera följande uttalande: "Jag svär, under straff för mened, att informationen i meddelandet är korrekt och att jag är upphovsrättsinnehavaren eller är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts."7 . Skriv under papper.8. Skicka det skriftliga meddelandet till följande adress: Utsedda ombud för påstådda intrång: Kontaktperson: Kundtjänst Adress: 3200 Airport Avenue, Suite 16, Santa Monica, CA 90405 Telefon: 310-915-8526. Användaren erkänner och samtycker till att vid mottagandet av ett meddelande om ett anspråk på upphovsrättsintrång, kan vi omedelbart ta bort det identifierade materialet från vår webbplats utan ansvar gentemot användaren eller någon annan part och att anspråken från den klagande parten och den part som ursprungligen publicerade material kommer att hänvisas till United States Copyright Office för bedömning enligt Digital Millennium Copyright Act.8. FRISKRIVNING FRÅN GARANTI. ALLT MATERIAL OCH TJÄNSTER PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM DET ÄR TILLGÄNGLIGT" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDET, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDIGHET SYFTE ELLER GARANTIEN FÖR ICKE-INTRÄDE. UTAN ATT BEGRÄNSA Ovanstående, GER VI INGEN GARANTI OM ATT (A) TJÄNSTERNA OCH MATERIALEN KOMMER ATT UPPFYLLA ANVÄNDARKRAV, (B) TJÄNSTERNA OCH MATERIALET KOMMER ATT VARA AVBROTTNA, I LIDIGHET, SÄKER ELLER FELFRI, (FELFRI) SOM ERHÅLLS FRÅN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER MATERIALET KOMMER ATT VARA EFFEKTIVT, KORREKT ELLER PÅlitligt, ELLER (D) KVALITETEN PÅ ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER ELLER INFORMATION SOM KÖPT ELLER ERHÅLLS AV ANVÄNDARE FRÅN WEBBPLATSEN FRÅN ANVÄNDARE ELLER ANVÄNDARE. FRI FRÅN FEL, FEL ELLER DEFEKT. DENNA WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA TEKNISKA ELLER ANDRA FEL, ONEXAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. VI KAN GÖRA ÄNDRINGAR AV MATERIALET OCH TJÄNSTERNA PÅ DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE PRISER OCH BESKRIVNINGAR AV ALLA PRODUKTER SOM LISTA HÄR, NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE. MATERIALET ELLER TJÄNSTERNA PÅ DENNA WEBBPLATS KAN VARA INAKTUELLT, OCH VI FÖRBINDAR OSS ATT UPPDATERA SÅDANT MATERIAL ELLER TJÄNSTER. ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER NEDLADDNING ELLER ANNAT FÖRVÄRV AV NÅGOT MATERIAL ÄR NÅGOT MATERIAL RISK OCH MED ANVÄNDARAVTAL KOMMER DEN ANVÄNDAREN ENDA ANSVARIG FÖR ALLA SKADA PÅ ANVÄNDARENS DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM RESULTAT AV SÅDANA AKTIVITETER. Genom användning av webbplatsen kan användaren ha möjligheter att engagera sig i kommersiella transaktioner med andra användare och leverantörer. Användaren bekräftar att alla transaktioner relaterade till varor eller tjänster som erbjuds av någon part, inklusive men inte begränsat till köpvillkor, betalningsvillkor, garantier, garantier, underhåll och leveransvillkor som hänför sig till sådana transaktioner, överenskoms endast mellan säljaren eller köpare av sådana varor och tjänster och användare. VI GER INGEN GARANTI ANGÅENDE NÅGRA TRANSAKTIONER SOM UTFÖRS GENOM ELLER I SAMBAND MED DENNA WEBBPLATS, OCH ANVÄNDAREN FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT SÅDANA TRANSAKTIONER UTFÖRS HELT PÅ ANVÄNDARENS EGEN RISK. ALLA GARANTIER SOM TILLHANDAHÅLLS I SAMBAND MED NÅGON PRODUKTER, TJÄNSTER, MATERIAL ELLER INFORMATION TILLGÄNGLIG PÅ ELLER GENOM DENNA WEBBPLATS FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS ENDAST AV SÅDAN TREDJE PART, OCH INTE AV NÅGON ANNAN AV OSS. Innehåll som är tillgängligt via denna webbplats representerar ofta åsikter och bedömningar från en informationsleverantör, webbplatsanvändare eller annan person eller enhet som inte är ansluten till oss. Vi stöder inte, och är inte heller ansvariga för riktigheten eller tillförlitligheten av, några åsikter, råd eller uttalanden från någon annan än en auktoriserad LNA Clothing-talesperson som talar i hans/hennes officiella egenskap. Se de specifika redaktionella policyerna som publicerats på olika sektioner av denna webbplats för ytterligare information, vilka policyer är inkorporerade genom hänvisning i dessa användarvillkor. Användaren förstår och samtycker till att tillfälliga avbrott i de tjänster som är tillgängliga via denna webbplats kan inträffa som normala händelser. Användaren förstår och samtycker vidare till att vi inte har någon kontroll över tredje parts nätverk som användaren kan komma åt under användningen av denna webbplats, och därför är förseningar och avbrott i andra nätverksöverföringar helt utanför vår kontroll. Användaren förstår och samtycker till att tjänsterna som är tillgängliga på denna webbplats tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK" och att vi inte tar något ansvar för aktualitet, radering, utebliven leverans eller underlåtenhet att lagra användarkommunikation eller personaliseringsinställningar. VISSA STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV VISSA GARANTIER, SÅ VISSA AV Ovanstående BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER ANVÄNDAREN.9. ANSVARSBEGRÄNSNING. Under inga omständigheter ska vi eller våra dotterbolag vara ansvariga för användare eller någon tredje part för någon speciell, straffande, tillfällig, indirekta eller följdskador av något slag, eller några skador, inklusive, utan begränsning, de som härrör från förlust av användning, data ELLER VINST, OAVSETT OAVSETT VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA, OCH OM NÅGON ANSVARSTEORI, SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON LÄNKAD TILL WEBBPLATSER  FRÅN DENNA WEBBPLATS.VIDARE SKA VI INTE VARA ANSVARIGA PÅ NÅGOT SÄTT FÖR TREDJE PARTS VAROR OCH TJÄNSTER SOM ERBJUDS VIA DENNA WEBBPLATS ELLER FÖR HJÄLP ATT UTFÖRA KOMMERSIELLA TRANSAKTIONER GENOM DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE DENNA WEBBPLATS FÖRBJUD UTESLUTET ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER ANVÄNDAREN.10. SKADEERSÄTTNING. På en begäran från oss samtycker användaren till att försvara, gottgöra och hålla oss och våra Affiliates ofarliga från alla skulder, anspråk och utgifter, inklusive advokatarvoden som uppstår från användarens användning eller missbruk av denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för gottgörelse av användaren, i vilket fall användaren kommer att samarbeta med oss ​​för att hävda alla tillgängliga försvar.11. SÄKERHET OCH LÖSENORD. Användaren är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för användarens lösenord och konto och för alla uttalanden som gjorts och handlingar eller försummelser som uppstår genom användning av användarens lösenord och konto. Därför måste användaren vidta åtgärder för att säkerställa att andra inte får tillgång till användarens lösenord och konto. Vår personal kommer aldrig att be användaren om användarens lösenord. Användare får inte överföra eller dela användarkonto med någon, och vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta användarens konto om användaren överför eller delar användarens konto.12. DELTAGANDE I KAMPANJER. Från tid till annan kan den här webbplatsen innehålla annonser som erbjuds av tredje part. Användare kan ingå korrespondens med eller delta i kampanjer för annonsörer som visar deras produkter på denna webbplats. All sådan korrespondens eller marknadsföring, inklusive leverans av och betalning för varor och tjänster, och alla andra villkor, garantier eller utfästelser associerade med sådan korrespondens eller kampanjer, är enbart mellan användaren och annonsören. Vi tar inget ansvar, förpliktelser eller ansvar för någon del av sådan korrespondens eller marknadsföring.13. E-POST-, MEDDELANDE-, BLOGG- OCH CHATTJÄNSTER. Vi kan göra e-post-, meddelande-, blogg- eller chatttjänster (sammantaget "Kommunikation") tillgängliga för användare av vår webbplats, antingen direkt eller genom en tredjepartsleverantör. Vi tillhandahåller separata tilläggsavtal som kännetecknar förhållandet mellan användaren och oss som, förutom där det uttryckligen anges eller motsägs, inkluderar dessa villkor. Vi kommer inte att inspektera eller avslöja innehållet i privat kommunikation annat än med samtycke från avsändaren eller mottagaren, eller i de snävt definierade situationer som anges i lagen om elektronisk kommunikations sekretess, eller som annat krävs enligt lag eller av domstol eller myndighetsbeslut. Mer information finns i vår integritetspolicy. Vi kan använda automatiserade övervakningsenheter eller tekniker för att skydda våra användare från oönskad masskommunikation (även känd som "skräppost") och/eller andra typer av elektronisk kommunikation som vi anser inte överensstämma med våra affärsändamål. Sådana enheter eller tekniker är dock inte perfekta, och vi kommer inte att ansvara för någon legitim kommunikation som är blockerad, eller för all oönskad kommunikation som inte är blockerad. Brevlådor kan ha en begränsad lagringskapacitet. Om användaren överskrider det maximala tillåtna lagringsutrymmet kan vi använda automatiserade enheter som tar bort eller blockerar e-postmeddelanden som överskrider gränsen. Vi kommer inte att ansvara för sådana raderade eller blockerade meddelanden.14. INTERNATIONELL ANVÄNDNING. Även om denna webbplats kan vara tillgänglig över hela världen, garanterar vi inte att material på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på platser utanför USA, och det är förbjudet att komma åt dem från territorier där innehållet på webbplatsen är olagligt. De som väljer att komma åt den här webbplatsen från andra platser gör det på eget initiativ och ansvarar för efterlevnad av lokala lagar. Alla erbjudanden för någon produkt, tjänst och/eller information som görs i samband med denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.15. UPPHÖRANDE AV ANVÄNDNING. Användaren samtycker till att vi, efter eget gottfinnande, kan avsluta eller stänga av användaråtkomst till hela eller delar av webbplatsen med eller utan förvarning och av någon anledning, inklusive, utan begränsning, brott mot dessa användarvillkor. Alla misstänkta bedrägliga, kränkande eller olagliga aktiviteter kan vara skäl för att avsluta användarförhållandet och kan hänvisas till lämpliga brottsbekämpande myndigheter. Vid uppsägning eller avstängning, oavsett skälen därför, upphör användarens rätt att använda tjänsterna som är tillgängliga på denna webbplats omedelbart, och användaren erkänner och samtycker till att vi omedelbart kan inaktivera eller radera användarkontot och all relaterad information och filer i användarkontot och/eller spärra all ytterligare åtkomst till sådana filer eller denna webbplats. Vi ska inte hållas ansvariga gentemot användare eller tredje part för några anspråk eller skador som uppstår till följd av uppsägning eller avstängning eller andra åtgärder som vidtas av oss i samband med en sådan uppsägning eller avstängning.16. GÄLLANDE LAG. Denna webbplats (exklusive alla länkade webbplatser) kontrolleras av oss från våra kontor i delstaten Kalifornien, USA. Den kan nås från alla 50 stater, såväl som från andra länder runt om i världen. Eftersom var och en av dessa platser har lagar som kan skilja sig från de i Kalifornien, godkänner användaren genom att gå in på den här webbplatsen att stadgar och lagar i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till lagkonflikternas principer och FN:s konvention om internationella försäljningar av varor, kommer att gälla för alla frågor som rör användningen av denna webbplats och köp av produkter och tjänster tillgängliga via denna webbplats. Alla förfaranden relaterade till webbplatsen, dessa användarvillkor eller alla transaktioner, inklusive försäljning av produkter, som använder denna webbplats, ska endast väckas vid delstats- eller federala domstolar i Los Angeles County, Los Angeles, Kalifornien, USA.17 . LÄGGER MÄRKE TILL. Alla meddelanden till en part ska vara skriftliga och ska göras antingen via e-post eller vanlig post. Meddelanden till oss måste skickas till kundtjänst på Hello@lnaclothing.com , om via e-post, till LNA Clothing, Inc., 3200 Airport Avenue, Suite 16, Santa Monica, CA 90405, om med vanlig post. Meddelanden till användaren kan skickas till den adress som användaren uppger som en del av användarregistreringsdata. Dessutom kan vi sända meddelanden eller meddelanden via webbplatsen för att informera användaren om ändringar på webbplatsen eller andra viktiga frågor, och sådana sändningar ska utgöra meddelande till användaren vid tidpunkten för sändningen.18. HELA AVTALET. Dessa villkor utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan oss angående ämnet för detta avtal och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan parterna med avseende på ämnet. Dessa användarvillkor får inte ändras, kompletteras eller ändras genom användning av andra dokument. Varje försök att ändra, komplettera eller ändra detta dokument eller att göra en beställning av produkter eller tjänster som är föremål för ytterligare eller ändrade villkor ska vara ogiltiga, om inte annat avtalats i ett skriftligt avtal undertecknat av användaren och oss. I den mån något på eller associerat med denna webbplats är i konflikt med eller oförenligt med dessa användarvillkor, ska dessa användarvillkor ha företräde.19. DIVERSE. I varje åtgärd för att upprätthålla dessa användarvillkor kommer den rådande parten att ha rätt till kostnader och advokatarvoden. Varje talan som användaren väckt mot oss eller våra Affiliates måste väckas inom ett år efter att orsaken till talan uppstår eller anses för alltid upphävd och preskriberad. Användaren får inte överlåta användarrättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till någon part, och alla påstådda försök att göra det kommer att vara ogiltiga. Vi kan fritt överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor. Användaren samtycker till att inte sälja, sälja vidare, reproducera, duplicera, kopiera eller använda för kommersiella ändamål någon del av denna webbplats, eller användning av eller tillgång till denna webbplats. Utöver alla ursäkter som tillhandahålls av tillämplig lag, ska vi befrias från ansvar för utebliven leverans eller försening i leverans av produkter och tjänster tillgängliga via vår webbplats som härrör från någon händelse utanför vår rimliga kontroll, oavsett om den är förutsägbar eller inte av någon av parterna, inklusive men inte begränsat till arbetsstörningar, krig, brand, olyckor, ogynnsamt väder, oförmåga att säkra transporter, statlig handling eller reglering och andra orsaker eller händelser utanför vår rimliga kontroll, oavsett om de liknar dem som räknas upp ovan eller inte. Om någon del av dessa användarvillkor anses ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den delen tolkas på ett sätt som är förenligt med tillämplig lag för att så nära som möjligt återspegla parternas ursprungliga avsikter, och de återstående delarna ska förbli i full kraft och effekt. Varje underlåtenhet av oss att upprätthålla eller utöva någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller relaterade rättigheter ska inte utgöra ett avstående från den rättigheten eller bestämmelsen.20. KONTAKTINFORMATION. Förutom vad som uttryckligen anges på denna webbplats, erbjuds tjänsterna som är tillgängliga via denna webbplats av LNA Clothing, Inc.  ett företag, med postadress 3200 Airport Avenue, Suite 16, Santa Monica, CA 90405. Vårt telefonnummer är 310-915-8526. Om användaren märker att någon användare bryter mot dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på Hallå@lnaclothing.com. Försäljningsvillkor1. Försäljning och köp av varor. LNA Clothing ("Säljaren") samtycker härmed till att sälja, och Användaren ("Köparen") samtycker härmed till att köpa, varor med beskrivningen och kvantiteten som beskrivs i kassan ("Kassa") och inkorporeras häri genom denna referens ("Varor" ) på de villkor som anges i detta avtal.2. Köp pris. Köparen samtycker till att betala inköpspriset för varorna som anges på denna webbplats som bifogas här.3. Betalningsvillkor. Det totala beloppet för köpeskillingen ska betalas i sin helhet av köparen vid utcheckningstillfället.4. Leverans. Om inte annat skriftligen överenskommits, ska leverans ske i enlighet med Säljarens fraktpolicy som gäller vid leveransdatum. Leveransdatum som tillhandahålls av säljaren är endast uppskattningar. Säljaren kommer att göra rimliga ansträngningar för att leverera i enlighet med sådana datum; Säljaren kommer dock inte att vara ansvarig för underlåtenhet att leverera enligt uppskattning. Om inte annat skriftligen överenskommits av säljaren, ska varor förpackas i enlighet med säljarens standarder och praxis.5. Begränsad garanti. Säljaren tillhandahåller som sin enda garanti följande: Varor köpta den www.lnaclothing.com, om tillämpligt, kommer att bära original tillverkargaranti eller när sådan garanti är otillgänglig säljs "i befintligt skick". 6. Garantifriskrivning/Ansvarsbegränsning. Säljaren påtar sig inget ansvar för varornas kvalitet eller att varorna kommer att passa för något särskilt ändamål för vilket köparen kan köpa varorna, förutom om annat anges i detta avtal, och säljaren frånsäger sig alla andra garantier och villkor, uttryckta eller underförstådda. . SÄLJAREN (INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG, ANSTÄLLDA BOLAG, ANSTÄLLDA, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER ELLER UNDERLEVERANTÖRER, SOM ALLA HÄNVISAS TILL SAMMANSTÄLLNING SOM "SÄLJARENS NOTERADE BOLAG") SKA INTE VARA ANSVARIGT ANSVARIGT UNDER EN ANDRA PARTY ECIAL, FÖLJDSKADOR, OAVSIKTLIGA ELLER EXEMPELSKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT SOM HAR ANSLUTET MED VAROR ELLER ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL SKADOR FÖR UTSLUTAD VINST, FÖRLUST AV VAROR ELLER EVENTUELLT ANSLUTANDE KOSTNADER EMENT UTRUSTNING, ANLÄGGNINGAR ELLER TJÄNSTER, STÄNGSTID, KÖPARENS TID, FÖRLORADE DATA, SKADA PÅ EGENDOM ELLER NÅGON SKADA ELLER SUMMER SOM BETALATS AV KÖPEN TILL TREDJE PART, ÄVEN OM SÄLJAREN ELLER NÅGON AV SÄLJARENS NÄRSTÅENDE ANSTÄLLDA SÄKERHETSÅTGÄRDER. OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNING SKA GÄLLA OAVSETT OM NÅGOT ANSVAR BASERADE PÅ PRINCIPER OM KONTRAKT, GARANTI, FÖRSÖRLIGHET ELLER ANNAN SKADESTÅNDIGHET, BROTT MOT NÅGON LAGSTÄLLD PLIKTER, PRINCIPER OM SKADES ELLER SKADESTÄLLNING ÅTGÄRD FÖR ATT NÅ SITT VÄSENTLIGA SYFTE ELLER ANNAT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SÄLJAREN ELLER NÅGON SÄLJARENS AFFILIATE ANSVARIGA MOT KÖPARE ELLER NÅGON ANNAN PART FÖR FÖRLUST, SKADA ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG ELLER NATUR SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED DETTA OCH DESSA PRISET PÅ VAROR SOM FAKTISKT LEVERERAS TILL OCH BETALAS AV KÖPARE UNDER. SÄLJAREN AVSÄKER FRÅN ALLA GARANTIER OM ICKE-INTRÄDELSE MED REPETERANDE AV VAROR OCH INGEN SÄLJARE ELLER NÅGON SÄLJARE ANSLUTADE SKA HA NÅGON SKYLDIGHET, OCH FÖRSÄKRA VAROR OCH MOT NÅGON ELLER ALLA SKADOR ELLER KOSTNADER SOM KÖPARE SOM UPPSTÅR FRÅN NÅGON AV VARORS BROTT PÅ PATENT ELLER VARUMÄRKEN ELLER BROTT PÅ UPPHOVSRÄTTEN.7. Force majeure. Säljaren ska inte hållas ansvarig för eventuella misslyckanden med att leverera i rätt tid av alla eller delar av varorna i händelse av att felet, helt eller delvis, berodde på federala, provinsiella eller kommunala åtgärder, lagar, förordningar eller förordningar. , strejk eller andra arbetsproblem, brand eller annan skada på eller förstörelse av, helt eller delvis, varorna eller tillverkningsanläggningen för varorna, bristen på eller oförmågan att skaffa råvaror, arbetskraft, bränsle, elkraft, vatten eller leveranser, eller någon annan orsak, handling från Gud, oförutsedda händelser eller omständigheter som inte är föremål för rimlig kontroll av säljaren, vilket orsakar förseningar eller hindrar tillverkning eller leverans av varor. Säljaren ska i god tro avgöra i vilken utsträckning han rimligen kan kontrollera en orsak, oförutsedda händelse eller omständighet som påverkar fullgörandet av dess skyldigheter. 8. Allmänt. Köparen får inte överlåta detta avtal utan säljarens skriftliga medgivande. Säljaren är den enda avsedda förmånstagaren av detta avtal. Om det finns någon inkonsekvens mellan detta avtal och något annat avtal som ingår i eller relaterar till varorna, ska detta avtal gälla. Detta avtal får inte modifieras, ändras eller ändras utan skriftligt samtycke från säljaren. Eventuella ytterligare eller ändrade villkor som är kopplade till en beställning som lämnas av köparen ska vara ogiltiga, såvida inte säljaren uttryckligen har godkänt det skriftligen. Om något villkor i detta avtal är olagligt eller omöjligt att verkställa, ska lagligheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas eller försämras. Detta avtal ska tolkas enligt lagarna i delstaten Kalifornien, utan att ge verkan till lagkonflikter; och i händelse av en tvist enligt detta avtal; Köparen underkastar sig den exklusiva jurisdiktionen och platsen för domstolarna i Los Angeles County och avsäger sig härmed alla invändningar mot sådan jurisdiktion och plats.9. Integritetspolicy. Vi respekterar din integritet och är mycket noga med att skydda information i vår ägo. Dina preferenser för användning av din information är vår högsta prioritet. LNA Clothing delar inte kundinformation (inklusive e-postadresser) utanför LNA Clothings affärsverksamhet om det inte är nödvändigt för att förse dig med produkter eller tjänster tillgängliga från LNA Clothing. Alla tredjepartsföretag som vi använder för att förse dig med produkter eller tjänster måste hålla din information säker och konfidentiell. Användarvillkor för blogg och anslagstavla LNA Clothing ("Vi" eller "Oss" eller "Våra") erbjuder användningen av sina blogg- och anslagstavlortjänster (tillsammans med innehållet som publiceras där, "Tjänsterna") enligt villkoren och användningsvillkor (”Villkoren”) som finns häri. Alla hänvisningar här till "Vi", "Oss" eller "Våra" är avsedda att inkludera LNA Clothing och alla andra anslutna företag. Genom att få tillgång till, skapa eller bidra till alla bloggar eller meddelanden som vi är värd för ("Bloggen"), och med hänsyn till de tjänster vi tillhandahåller användaren, samtycker användaren till att följa dessa villkor. Vänligen läs dem noggrant innan du publicerar eller skapar någon blogg. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra villkoren under vilka dessa tjänster erbjuds. Användaren ansvarar för att regelbundet granska dessa villkor för ändringar. Användarens fortsatta användning av tjänsterna innebär att användaren accepterar alla sådana villkor. Om användaren inte accepterar dessa villkor, använd inte tjänsterna.1. Friskrivning från företagets ansvar för blogginnehåll. Användaren förstår att allt innehåll som publiceras på bloggen ("Innehållet") är ensamansvaret för individen som ursprungligen lade upp innehållet. Användaren förstår att alla åsikter som uttrycks av användare av denna webbplats uttrycks strikt i deras individuella kapacitet och inte som Våra representanter eller någon av Våra sponsorer eller partners. De åsikter som användare eller andra lägger upp i bloggen återspeglar inte nödvändigtvis våra åsikter.2. Inlägg.(a) Genom att publicera användarinnehåll med hjälp av tjänsterna beviljar användaren en obegränsad, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri, evig, världsomspännande och fullt överförbar, överlåtbar och underlicenserbar rätt och licens att använda, kopiera, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa kollektiva eller härledda verk från, distribuera, framföra och visa användarinnehåll helt eller delvis och att införliva det i andra verk i någon form, media eller teknik som nu är känd eller senare utvecklad. Användaren garanterar vidare att alla så kallade moraliska rättigheter i innehållet har avståtts.(b) Genom att publicera innehåll på bloggen garanterar och representerar användaren att användaren antingen äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till innehållet, inklusive, utan begränsning , alla rättigheter som krävs för användaren att tillhandahålla, lägga upp, ladda upp, mata in eller skicka innehållet, eller att användarens användning av innehållet är en skyddad tillåten användning. Användaren samtycker till att användaren inte medvetet kommer att tillhandahålla material och vilseledande falsk information. Användaren intygar och garanterar att innehållet som användaren tillhandahåller inte bryter mot dessa villkor. Det är användarens ensamma ansvar att se till att användarinlägg inte avslöjar konfidentiell och/eller proprietär information, inklusive personlig ekonomisk information, information som omfattas av ett sekretessavtal och information som användare inte har rätt att avslöja. Vi varnar användaren för att inte avslöja personlig information om användaren eller användarens barn, såsom personnummer, kreditkortsnummer, etc. (c) Användaren samtycker till att gottgöra och hålla oss och våra anslutna företag, och deras direktörer, tjänstemän och anställda, ofarliga för alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från eller på annat sätt hänför sig till användarens användning av bloggen, något innehåll som användaren tillhandahåller till bloggen, eller användarens brott mot dessa villkor eller någon annans rättigheter.3. Åtkomst.(a) Användaren samtycker till att vi inte kommer att hållas ansvariga, under några omständigheter och på något sätt, för eventuella fel eller utelämnanden, förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användning av innehåll som publiceras på denna webbplats. Användaren samtycker till att användaren måste utvärdera och bära alla risker som är förknippade med användningen av något innehåll, inklusive eventuell tillit till riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av sådant innehåll. Användaren samtycker till att inte samla in information om andra, inklusive e-postadresser, eller att använda information som erhållits från tjänsterna för att skicka andra användare oönskad e-post av något slag.(b) Bloggen tillhandahålls endast i informationssyfte; vi är inte ansvariga eller ansvariga för riktigheten eller tillgängligheten av någon information som visas eller är tillgänglig på bloggen. (c) Blogginlägg kan ge länkar till andra webbplatser på Internet. Vi är inte ansvariga eller ansvariga för sådant innehåll och vi lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier om riktigheten, upphovsrättsefterlevnaden, lagligheten, säljbarheten eller någon annan aspekt av innehållet i sådana inlägg. Vi är inte ansvariga eller ansvariga för någon reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Inkluderandet av länkar innebär inte att vi godkänner webbplatserna eller någon koppling till deras operatörer. (d) Vi kan göra det möjligt för användare att skapa ett konto med ett användarnamn och lösenord för att komma åt och använda tjänsterna. Om så är fallet är användaren ansvarig för att upprätthålla strikt konfidentialitet för användarlösenord, och användaren ansvarar för all aktivitet som sker genom användning av användarkonto och lösenord. Användaren samtycker till att omedelbart meddela oss om all obehörig användning av användarlösenord eller konto eller andra säkerhetsbrott och se till att användaren lämnar användarkontot i slutet av varje session. Vi är inte ansvariga eller ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår på grund av att användaren inte följer denna bestämmelse.4. Barn. Det är förbjudet att samla in personlig information från barn under 18 år (”mindre barn”) genom Tjänsterna eller Bloggen. Inget innehåll bör riktas mot minderåriga barn. Minderåriga barn är inte berättigade att använda webbplatsen, och vi ber att de inte lämnar någon personlig information till oss.5. Otillåten användning av material. Se punkt 7 i webbplatsens användarvillkor.6. Uppsägning av åtkomst/borttagning av innehåll. Vi har rätt att efter eget gottfinnande avbryta användaråtkomst till och användning av tjänsterna och/eller ta bort något av användarinnehåll om vi anser att användaruttalanden eller beteende är felaktiga, olagliga, obscenta, ärekränkande, hotande, intrång i immateriella rättigheter. rättigheter, integritetskränkande, skadliga, stötande eller på annat sätt i strid med dessa villkor eller tillämplig lag.7. Friskrivning från garantier. Se punkt 8 i webbplatsens användarvillkor.9. Ansvarsbegränsning. Se punkt 9 i webbplatsens användarvillkor.10. Godkännande och bekräftelse av villkor. Användning av denna webbplats innebär att du accepterar dessa villkor. Användaren bekräftar att användaren har läst och är bunden av villkoren, såväl som alla andra användningsavtal som tillhör våra, inklusive användarvillkoren för webbplatsen som kan styra användarens beteende. Tack användare för att du deltar i bloggen. Tveka inte att kontakta oss på Hello@lnaclothing.com om användaren har frågor.